Si ta zbuloni për 5 minuta nëse iPhone-i juaj është origjinal apo fals

Por, këto dyshime mund të shuhen me ndjekjen e hapave të mëposhtëm, transmeton lajmi.net.

Shkoni në <Settings>

Më pas në <General>

Pastaj kliko në <About>

Kontrolloni numrin e serisë <Serial Number>

Shtypni numrat dhe kontrolloni vërtetësin në këtë link: https://checkcoverage.apple.com

Nëse thotë se numrat janë jo-valid, atëherë iPhone i juaj është fals. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!